YAMAHA : XM4180

ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา แอมป์ 2U ตัวนี้มี 4แชลแนลพร้อมการขยายกำลังสูง 4 ช่องขยายกับแอมป์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับงานติดตั้ง
xm4180