YAMAHA : MG166CX

เพิ่มความสามารถและความจุมากขึ้นสำหรับการใช้งานในสตูดิโอหรือเวที มี 16 ช่องสัญญาณ 6 บัส และ เอฟเฟ็คดิจิตอลคุณภาพดีต่างๆ รวมอยู่ในเครื่องแล้ว
166cx